Inscripció Master en Comunicació i Marketing Online UAB

Máster en
Comunicación
y Marketing Digital

Inscripció 10ª edició oberta
Aquí tens tota la informació per fer la inscripció

Per accedir al programa és necessari disposar d’un títol de llicenciat, graduat, enginyer o enginyer tècnic en disciplines relacionades amb la comunicació, la gestió empresarial, el màrqueting, la tecnologia o la informàtica.

Es valorarà l’acceptació de professionals sense titulació sempre que puguin acreditar coneixements i experiència professional en el sector. En aquest cas no tindran dret al títol de màster i rebran un certificat d’aprofitament.

Dubtes? Emplena el formulari i en parlem.

Procés: inscripció > Admissió > matrícula

 1. Inscripció:

  El primer pas és presentar la teva candidatura. Per fer-ho, és necessari que formalitzis la teva inscripció mitjançant el següent enllaç:

  Realitzar inscripció

  Aquesta és la documentació que has d’aportar:

  • Una carta exposant la teva motivació per cursar el Màster i argumentant la teva candidatura. És important que encara que no tinguis experiència professional en l’àmbit de la comunicació i el marketing digital, ens expliquis l’ús personal que fas de les xarxes socials, blogs, internet…
  • Títol universitari de grau o equivalent. Pots consultar els requisits d’accés. Si encara no estàs en disposició del títol, sol·licita el document substitutori per a poder adjuntar en lloc del títol.
  • El teu Curriculum Vitae
  • El teu expedient o certificat acadèmic en cas de tenir menys de 2 anys d’experiència professional o haver realitzat els teus estudis universitaris a l’estranger.
  • El teu DNI o passaport.
  • Una foto de carnet.

  L’inscripció comporta el pagament d’una taxa acadèmica per import de 30,21€

 2. Admissió:

  Un cop realitzada la inscripció, la direcció acadèmica del programa valorarà la teva candidatura en base a experiència professional, motivació i expedient. Les places lliures s’assignen per rigorós ordre de petició.

 3. Matrícula

  Superat el procés d’admissió, pots realitzar la matrícula. L’import total de la matrícula és de 6.600€. Aquest import es pot abonar en quatre terminis:

  • Primer termini (15%): 990€. El pagament d’aquest import implica la reserva definitiva de la plaça. Per a garantir la plaça, la matrícula s’ha de realitzar en un màxim de 15 dies des de la comunicació de l’admissió al màster i el primer pagament fins a 7 dies després de la formalització de la matrícula. Passat aquest temps, la plaça quedarà lliure a disposició d’un altre candidat en llista d’espera.

  • Segon termini (15%): 990€ a pagar fins al 1 de setembre de 2019.

  • Tercer termini (40%): 2.640€ a pagar fins al 8 d’octubre de 2019.

  • Quart termini (30%): 1980€ a pagar fins al 9 de gener de 2020.

  Dubtes? Omple el formulari i en parlem per correu electrònic!

Subir