Optimització de l'arquitectura de la informació
 de www.birrabox.com amb el doble objectiu de millorar l'experiència de l'usuari i el posicionament SEO

Birrabox és un portal de subscripció de cerveses artesanes i d’importació en les que els usuaris es subscriuen i reben mensualment noves cerveses. A més, també poden comprar aquelles cerveses que més han agradat. Aquest model de negoci se situa dins del Discovery Shopping concepte que neix l’any 2010 a EEUU amb Birchbox.

L’objectiu general d’aquest projecte ha estat el d’elaborar una Arquitectura de la Informació per Birrabox que sigui favorable al SEO i a l’experiència dels usuaris.

Com a objectius específics, s’ha considerat investigar en una primera instància si l’actual Arquitectura de la Informació era favorable al SEO, si l’actual Arquitectura de la Informació era favorable a l’experiència dels usuaris i finalment, en el supòsit que no fos així, quins elements caldria incorporar o modificar per aconseguir que l’Arquitectura de la Informació fos òptima per l’experiència dels usuaris i pel SEO.

Aquest projecte té com antecedents altres estudis que s’inscriuen en el marc d’aquest Màster que han tractat com a principals disciplines d’estudi l’Arquitectura de la Informació i la seva relació amb el SEO i en alguns dels casos amb l’experiència dels usuaris.

D’entre aquests estudis, se citen els treballs de Bretos, Peréz i Guirao dels quals aquest treball es nodreix.

La metodologia escollida en el present estudi ha estat la implementació de la tècnica del Benchmarking, d’on per la mostra s’han triat quatre webs que formaven part del model de negoci Discovery Shopping. Finalment, mitjançant keywords research s’han acabat escollint dos webs de venda de cervesa.

Cal destacar en aquest punt, que una de les dificultats que han aparegut en el desenvolupament del projecte ha estat la manca d’empresa de Discovery Shopping dedicades al món de la cervesa.

Per establir una nova proposta d’Arquitectura de la Informació s’han utilitzat arbres de contingut i Wiframes.

Després d’analitzar les webs que conformaven la mostra del Benchmarking a través de sistemes d’arbres de continguts, es va demostrar que l’actual Arquitectura de la Informació de Birrabox no estava optimitzada ni per afavorir l’experiència dels usuaris ni el SEO. Per aquest motiu, es va elaborar una proposta de redefinició dels principals components de l’Arquitectura de la Informació de Birrabox.

Els elements que s’han considerat per la nova proposta han estat aquells que permetien una orientació eficient cap a la conversió i contenien les peces claus per aconseguir una experiència òptima pels usuaris i la millora del posicionament orgànic del web.

Es destaquen els menús de navegació principals i el redisseny de la botiga de cerveses, amb uns menús de navegació laterals basats en filtres, per tal que aquells usuaris que s’estan iniciant en el món de la cervesa puguin trobar el que busquen (ja sigui mitjançant un preu, una tipologia o una bodega).

Durant la realització del treball no s’ha pogut tractar l’anàlisi d’alguns punts o s’han tractat de forma relativament superficial. Es destaca com a limitació l’anàlisi de la fitxa de producte. Per aquest motiu es considera adient seguir amb l’estudi per dissenyar una navegació optimitzada al complet per Birrabox.

A més de l’estudi d’aquests elements de la navegació, es proposta com a pròxims estudis:

  • La implementació de la nova Arquitectura de la Informació.
  • Anàlisis dels resultats després de la implantació de la nova Arquitectura de la Informació per extreure’n els resultats pertinents en relació a l’experiència dels usuaris i el SEO.

Si voleu contactar amb mi, podeu fer-ho a través del meu perfil de Linkedin.

¡Deja el primer comentario, no seas tímido!

Únete a la discusión

Puedes utilizar los siguientes HTML tags y atributos: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>