Proyectos Finales

Estudi de la usabilitat i de l'arquitectura de la informació en la pàgina web hotelestela.com

Por 12 mayo, 2016septiembre 25th, 2019No Comments

El treball que s’ha realitzat com a projecte de final de fi de màster és sobre l’estudi de la usabilitat i de l’arquitectura de la informació en la pàgina web hotelestela.com.

El motiu d’aquest treball és que l’hotel Estela volia canviar la seva pàgina web de l’hotel i crear-ne una de nova. Així doncs, li van fer la proposta a l’autora d’aquesta treball la qual va acceptar tirar endavant amb aquest projecte, ja que va pensar que podria ser una bona manera de poder dur a la pràctica allò que ha estudiat durant el màster.

L’objectiu principal de la realització d’aquest treball és doncs fer una reconversió i millora de la pàgina web actual, així com del procés de reserva i aconseguir una millor usabilitat i experiència d’usuari.

Es van utilitzar tres mètodes:

Un benchmarking de les cinc pàgines web escollides que formen part de la competència. dins d’aquestes s’han analitzat cinc seccions: Home, Hotel, Habitacions, Ofertes i el Procés de Reserva.

Del procés de reserva es van analitzar un total de 27 variables i de les altres quatre seccions, un total de 76 variables.

Un test d’usuaris que es va realitzar a cinc persones.

Se’ls va demanar que duguessin a terme tres tasques dins de la web les quals s’expliquen a l’apartat de resultats.

Una vegada finalitzat el test d’usuaris se’ls hi va demanar que responguessin un qüestionari amb diferents preguntes relacionades amb l’experiència de l’usuari quan visita pàgines webs d’hotel, com per exemple, què busca l’usuari quan visita una pàgina web d’hotel, avantatges i inconvenients de reservar per Internet, el moment de fer el pagament..

I finalment, un Card Sorting el qual es va realitzar a un total de 15 persones.

A aquestes se’ls va demanar que ordenessin un total de 53 targetes.

Una vegada finalitzat el Card Sorting se’ls hi va entregar una taula en format paper on havien de marcar els cinc ítems més i menys rellevants per a ells dins d’una pàgina web.

Resultats Benchmarking:

Les variables comentades anteriorment, són representades en dos gràfics, els quals aqui només veiem una part d’ells. Aquests gràfics és un recull de tot el que s’ha observat en el benchmarking realitzat de les diferents webs de la competència.

Amb aquest anàlisi s’ha pogut veure que en gran mesura, aquestes cinc webs tenen patrons força similars, i pel que fa al procés de reserva, tots tenen algunes mancances però són bastant fàcils d’utilitzar.

Resultats test d’usuaris:

 • Primera tasca: Se li demana a l’usuari que es posi en situació, entra a la pàgina web i li sorgeix un dubte que ha de solventar, per tant, s’ha de posar en contacte amb l’hotel.
  No els hi va suposar cap problema trobar com contactar amb l’hotel.
 • Segona tasca: Se li demana a l’usuari que es posi en situació, se li diu que té previst anar de vacances i ha de començar a pensar en reservar l’allotjament. Se li demana que un cop a dins de la web de l’hotel, busqui allò que és rellevant per a ell per a decidir si li interessa o no.
  • Lletra petita.
  • Text repetit en les diferents pàgines.
  • Texts llargs i repetitius.
  • Web poc visual i poc dinàmica.
  • Diferents estils dins de la web així com l’ús de diferents estils de lletra.

Secció restaurant

 • Elements de decoració incomprensibles dins la web.
 • Ben valorat el tour virtual.
 • Ben valorats els horaris de l’apartat del restaurant.

Secció habitacions

 • No hi ha concordança entre text i imatges.
 • Menys quantitat d’imatges i més representatives.
 • No hi ha ajuda per a l’usuari per saber què ha visitat o on està.
 • Informació insuficient sobre l’habitació i l’equipament i poc còmoda per a llegir.
 • Sensació de càrrega visual de les imatges.
 • No hi ha preus.

Secció Hotel

 • Text llarg.
 • Imatges no s’amplien i creen sensació de desordre dins del text.

Secció Activitats i serveis

 • La Informació que es troba dins d’aquest apartat no és l’adequada pel nom que té la secció.

Secció Ofertes

 • Imatge de l’oferta no s’amplia.
 • No mantenen el mateix estil.
 • Botó ‘Reservar’ condueix al formulari.
 • Els botons ‘Reservar’ creen sensació de desordre.
 • Tercera tasca: Se li demana a l’usuari que es posi en situació, aquest ha de fer una reserva a través del procès de reserva segons les dades esmentades en el treball.
  • Botó de ‘Reservar’ poc visible.
  • Selecció del idioma.
  • No hi ha suficient informació sobre certs elements.
  • Botons per a continuar amb la reserva poc visibles.
  • Masses tarifes disponibles, crea sensació d’aglomeració.
  • Formes de pagament poc clares.
  • Resum de compra no apareix fins al final.
  • Afegir els extres sense gaires problemes.
  • Dades sol·licitades per la reserva són familiars pels usuaris.
  • Cap problema al realitzar el pagament.

Resultats Card Sorting:

 • Un tota de 53 targetes, dividides finalment en 14 agrupacions.
 • L’ordenació dels ítems van ser en funció del comportament observat en els usuaris en el moment de realitzar el Card Sorting.
 • Els ítems dels tipus d’habitacions i els ítems ofertes i promocions no van comportar cap dubte a l’hora d’ordenar-los.
 • Els participants van unir en un mateix grup els ítems referents a esdeveniments i els ítems referents a convencions.

CONCLUSIONS:

 • žS’han detectat problemes en:

  l’AI de la web i del procés de reserva.

  La usabilitat de la web i en el procés de reserva.

  en la navegació.

  en l’estètica emprada.

 • Les característiques de la pàgina actual no són les apropiades per a que l’usuari tingui una bona experiència dins la web.: hi ha mancances a nivell visual, poca dinàmica, poca atractivitat, contingut llarg i redundant, lletra petita, etc..
 • žLa nova proposta web ha de ser: clara, senzilla i usable.
 • S’ha de millorar l’experiència de l’usuari dins la web millorant tot allò que s’ha observat en la realització de la metodologia.

Deja un comentario